Miele servicevideor

Här hittar du våra instruktionsfilmer

Triflex HX1 Facelift / Triflex HX2

Triflex HX1 Facelift / Triflex HX2

Kom igång med din Miele Triflex dammsugare

Triflex HX1 Facelift / Triflex HX2

Montera vägghållaren

Triflex HX1 Facelift / Triflex HX2

Konfigurera för olika typer av dammsugning

Triflex HX1 Facelift / Triflex HX2

Flytta PowerUnit från nedre till övre position

Triflex HX1 Facelift / Triflex HX2

Flytta PowerUnit från övre till nedre position

Triflex HX1 Facelift / Triflex HX2

Flytta PowerUnit från nedre position till att enbart använda PowerUnit

Triflex HX1 Facelift / Triflex HX2

Tömma dammbehållaren

Triflex HX1 Facelift / Triflex HX2

Rengöra förfiltret och findammsfiltret

Triflex HX1 Facelift / Triflex HX2

Rengöra borstvalsen del 1

Triflex HX1 Facelift / Triflex HX2

Rengöra borstvalsen del 2

Triflex HX1

Triflex HX1

Första idrifttagningen

Triflex HX1

Presentation av konstruktionskoncepten och deras användningsmöjligheter

Triflex HX1

Bygga om från PowerUnit uppe till PowerUnit nere

Triflex HX1

Bygga om från PowerUnit nere till PowerUnit solo

Triflex HX1

Bygga om från PowerUnit nere till PowerUnit uppe

Triflex HX1

Montera vägghållaren

Triflex HX1

Tömning av dammbehållaren

Triflex HX1

Rengöra findammfiltret

Triflex

Rengöring av borstvalsen

Triflex HX1

Rengöring av elektroborsten

Triflex HX1

Rengöring av förfiltret

Uppåt