Professionell reparatör

Som professionell reparatör får du tillgång till den nyaste service-dokumentationen för tvättmaskiner, torktumlare, diskmaskiner och kyl- och frysprodukter

Registrera dig som professionell reparatörLogga in som professionell reparatör
Warning

Idrifttagningsarbeten får endast genomföras av en certifierad elektriker och enligt gällande säkerhetsbestämmelser.

För idrifttagning, ändring, kontroll och service av elektriska produkter måste gällande lagar, olycksfallsåtgärder och giltiga föreskrifter beaktas. Innan service- och idrifttagningsarbeten görs på produkter måste alla strömförande kablar vara skilda från elnätet.

Följande programvara och verktyg erbjuds för professionella reparatörer:

Miele Service Documentation:  Den här programvaran är en webbläsarbaserad applikation för sökning och visning av serviceinformation. Dessutom finns reservdelsinformarion, instruktioner och beskrivningar samt kopplingsscheman.

Miele Diagnostic Support:  PC-applikationen låter dig läsa upp fel, återställa enheter och uppdatera enhetens programvara genom en anslutning till enheten. För detta behövs ett optiskt gränssnitt.

Miele Diagnostic Support kan också användas offline utan internetanslutning. Detta kräver dock att applikationen har uppdateras via online-uppdatering misnt 10 dagar före offline-användandet.