Miele i Sverige

Fakta om Miele AB

Start i Sverige: 1970
Omfattning:
Försäljning hushållsmaskiner
Försäljning professionell tvätt- och diskutrustning
Försäljning medicin- och laboratorieteknisk utrustning
Försäljning service, installation, montering, validering
Omsättning: ca 700 milj kr (2017)
Antal anställda:110

Solna och Stockholm

Box 1397
171 27 Solna
Besöksadress:
Industrivägen 20
171 48 Solna

Huvudkontor, Miele Experience Center Solna, serviceverkstad, Miele Unboxed Outlet.

Miele Experience Center Stockholm
Kungsgatan 5
111 43 Stockholm

Göteborg och Malmö

Miele Service:

Under produktens garantitid, lämna produkten till ditt inköpsställe. Efter garantitidens utgång, ring vår servicetelefon 077 077 00 20 så blir du kopplad till din närmaste Miele-auktoriserade serviceverkstad.

Kontakt

Tel: 08-562 29 000
Fax: 08-562 29 209
Kontaktformulär