Tillbaka

Miele i Sverige

Fakta om Miele AB

Start i Sverige: 1970
Omfattning:
Försäljning hushållsmaskiner
Försäljning professionell tvätt- och diskutrustning
Försäljning medicin- och laboratorieteknisk utrustning
Försäljning service, installation, montering, validering
Omsättning: ca 700 milj kr (2017)
Antal anställda:110

Solna och Stockholm

Box 1397
171 27 Solna
Besöksadress:
Industrivägen 20
171 48 Solna

Huvudkontor, Miele Experience Center Solna (stängt för ombyggnad, öppnar åter hösten 2019), serviceverkstad, Miele Unboxed Outlet (även försäljning av tillbehör under ombyggnaden av Experience Center).

Miele Experience Center Stockholm
Kungsgatan 5
111 43 Stockholm

Göteborg och Malmö

Miele Service:

Under produktens garantitid, lämna produkten till ditt inköpsställe. Efter garantitidens utgång, ring vår servicetelefon 077 077 00 20 så blir du kopplad till din närmaste Miele-auktoriserade serviceverkstad.

Kontakt

Tel: 08-562 29 000
Fax: 08-562 29 209
Kontaktformulär