• Leverans endast inom Sverige. Köper du för mer än 450 kr bjuder vi på frakten.
PowerDisk All in 1 ECO
PowerDisk All in 1 ECO
Varning. Orsakar allvarlig ögonirritation. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Innehåller SUBTILISIN. Kan orsaka en allergisk reaktion.
  1. Produkt
  2. Översikt

GS SETD6 E

PowerDisk All in 1 ECO, set om 6 stycken  Miljövänligt diskmedelsset för diskmaskiner med AutoDos.

Antal förpackningar per leverans

Ändra enkelt utan extra kostnad

Du kan alltid pausa din prenumeration