REACH

Informationsplikt enligt art. 33 i den europeiska förordningen 1907/2006 för ämnen i den så kallade “REACH-kandidatlista”. 

Informationsplikt enligt art. 33 i den europeiska förordningen 1907/2006 för ämnen i den så kallade “REACH-kandidatlista”. 

Datum för senaste uppdatering 8 juli 2021 

Information om våra produkter innehåller ett ämne från den så kallade “REACH-kandidatlistan”  > 0,1 % w/w (viktprocent) hittar du i aktuell PDF

Genom att efterfölja alla ämnesbegränsande regulativa europeiska krav av Miele garanteras att, vid en regelrätt och korrekt hantering av våra produkter, inga risker uppstår för miljö och hälsa vid användning och kassering.