Kampanjvillkor

 

Kampanjvillkor för 5 års garanti

Köp dina nya Miele-produkter under maj och juni och registrera dig för en kompletterande förlängd garanti – på totalt 5 år.

För att få den förlängda garantin måste du registrera din nya Miele-produkt som köpts mellan 1 maj och 30 juni 2023 genom att ladda upp din faktura till Miele.se senast den 31 oktober 2023.

Du kan köpa Miele-produkten online eller i butik hos någon av våra officiella återförsäljare. Du kan även göra köpet direkt hos Miele.se eller i ett Miele Experience Center. Alla återförsäljare hittar du här: länk

Efter registreringen får du därefter ett e-postmeddelande som bekräftar att din förlängda garanti har aktiverats. Om du köper din nya produkt i ett Miele Experience Center kan garantin utfärdas direkt under köpet.

Kampanjen gäller alla större Miele-produkter – undantag är dammsugare, fristående kaffemaskiner, FashionMaster, MasterCool, professionella produkter, dialogugnar, reservdelar, serviceprodukter, B2B-försäljning, Outlet-produkter och tillbehör.

För att lösa in 5 års garanti måste du vara över 18 år  och bosatt i Sverige,

Ett villkor för deltagande i denna kampanj är att deltagaren accepterar dessa kampanjvillkor.

Vid anmälan måste deltagaren ladda upp leverantörsfakturan, där minst följande måste visas: inköpsdatum, återförsäljarens namn och produktnamn. Dessutom måste produktens serienummer registreras online under "REGISTRERA DIN PRODUKT" nedan.

Miele förbehåller sig rätten att granska registreringar för att kontrollera att dessa kampanjvillkor respekteras, samt att begära ytterligare information och relevant material. Miele förbehåller sig också rätten att radera registreringen om det finns misstanke om missbruk av alternativet 5 års garantikampanj.

GDPR

Miele är ansvarig för behandlingen av deltagarens personuppgifter i enlighet med tillämplig nationell lagstiftning. Alla personuppgifter kommer endast att behandlas av Miele i samband med denna kampanj. Data som är associerade med denna kampanj kommer att behandlas så länge det är motiverat i detta sammanhang, varefter sådana uppgifter kommer att raderas. Vid deltagande i kampanjen behandlar Miele deltagarens personuppgifter baserat på ett berättigat intresse av att kunna fullgöra Mieles skyldigheter gentemot deltagaren.

Läs mer om förlängd garanti

 

Registrera din produkt