Hållbarhet i allt vi gör

En respektfull hantering av vår miljö hör till de värden som är centrala för Miele. Det är något som förankrats inom alla våra verksamhetsområden. Mieles produkter tillverkas med en hög andel återvinningsbara material, i produktionen används resurssnåla metoder och de hjälpmedel vi använder är kompatibla med miljön. Dessutom är den långa livslängden hos Mieles maskiner något som sparar värdefullt råmaterial. Även vid användning och transport gäller för Miele en föredömlig ekologisk balans: Låg förbrukning av vatten och ström och högeffektiva program som tillåter en sparsam dosering av rengöringsmedel och processkemikalier. Där det är möjligt använder vi våra resurssparande tekniker och processer, som exempelvis värmepumpsteknologin eller anslutning av våra maskiner till varmvattenskretslopp från fjärrvärmeverk. Våra internationella distributionsnätverk och täta service- och försäljningsnätverk betyder korta transport- och kundvägar.
Utrustning beror på modell – bild/bilder är exempel.