Två brandmän släcker eld med vattenslang.

Lösningar för räddningstjänst

Snabbt redo att användas igen

Skyddsutrustning för brandkår och räddningstjänst utsätts ofta för särskild kontaminering. Efter en insats måste larmställ och övrig skyddsutrustning snabbt ochnoggrant rengöras och återställas för nästa insats. Beroende på brandstationens behov kan olika typer av maskiner och tillbehörkombineras till en skräddarsydd helhet.

Upptäck våra lösningar för brandkår och räddningstjänst

Skyddsutrustning – snabbt redo att användas igen

Lösningar för tvätt i egen regi

Vill du rengöra larmställ och skyddsmasker snabbt och effektivt?

Lösningar för säker rengöring av både skyddsmasker och regulatorer

Med Miele Professional garanteras att andningsutrustningen rengörs både grundligt och skonsamt.

Rengöring av instrument för anestesi

För att säkert och skonsamt förbereda anestesimaterial har Miele Professional flera tillbehörssortiment.

Service

Den professionella användaren förväntar sig en service som är lika bra som själva maskinen.

En brandman fyller en insats med skyddsmasker och regulatorer.

För din säkerhet: Hygienåtgärder för brandkår och räddningstjänst

Räddningspersonalens personskydd är av högsta prioritet. Här handlar det omfrämst om hygienisk rengöring av skyddskläder och larmställ. En central faktor vid rengöring av skyddsutrustning och larmställ är borttagningen av de cancerogena ämnen som fastnar på kläderna vid rökdykning och på så sätt förhindra och förebygga kontaminering.

Rekommenderade produkter

Hitta lämpliga produkter som uppfyller högsta kvalitetskrav, även vid särskild kontaminering.

Behöver du rådgivning?

Vill du höja kvaliteten på den dagliga leveransen och samtidigt sänka dina driftkostnader? Kontakta oss för mer information!

Följ oss