Två brandmän släcker eld med vattenslang.

Rekommenderade lösningar för räddningstjänst

StartsidaBranscherYtterligare branscherRäddningstjänstRekommenderade lösningar för räddningstjänst
Anställd hos brandkåren placerar andningsventiler i korg.

Diskutrustning, lösningar för brandkår och räddningstjänst

Med Miele Professional garanteras att andningsskyddsutrustningen rengörs både grundligt och skonsamt. Systemlösningen omfattar en diskmaskin med färskvatten med noggrant avstämda program för rengöring och desinfektion samt korgar för säker placering av masker och andningsventiler i diskutrymmet. Under rengöringen kan tryckluft sprutas in i andningsventilerna för att förhindra att vätska tränger in. Egenskaper som tryckluftsindikator och lösenordsskydd för programinställningar gör processen extra säker, så att värdefull utrustning snabbt blir redo att användas igen.

Brandkårsrum där det hänger olika brandkårstextilier på en stång och det finns en tvättmaskin och en torktumlare.

Tvättutrustning, lösningar för brandkår och räddningstjänst

De aktuella professionella tvättmaskinerna från Miele är som standard utrustade med programpaket för skyddskläder, andningsmasker och kemikalieskyddskläder. Ytterligare speciella rengörings- och skötselprogram för till exempel yllefiltar, fritidskläder eller formella uniformer är ett perfekt komplement för tvättning på plats på brandstationen. Maskinerna styrs bekvämt via anvisningarna i displayen.

Variation av olika diskdesinfektorer och en bänkautoklav.

Medicinteknik, lösningar för brandkår och räddningstjänst

För att säkert och skonsamt förbereda anestesimaterial har Miele Professional flera tillbehörsprogram. I samband med introduktionen av diskdesinfektorerna i serien PG 85 har systemet för insatser omarbetats helt. De nya insatserna utnyttjar diskutrymmets ytor ännu bättre, så att det är möjligt att rengöra fler anestesiprodukter per batch. Ytterligare en fördel är det omarbetade kretsloppet för vatten och luft: Diskmedel och torkluft leds kortare vägar och med minimal tryckförlust i spolarmarna och injektorsystemen, så att de får bästa möjliga effekt. Den automatiska stängningen av tillkopplingsventilerna när de inte används är också en bidragande faktor till optimala tryckförhållanden. En ytterligare fördel med de nya diskhållarna: Den modulära systemegenskapen.

Ta reda på mer om vårt systemkoncept för denna bransch

Skyddsutrustning för brandkår och räddningstjänst utsätts ofta för speciell kontaminering. Efter att kläder, andningsskyddsmasker eller andningsskydd och ytterligare utrustning använts måste deras skyddsfunktioner återställas snabbt och noggrant. Beroende på uppgiftsområdet och byggnadens förutsättningar kan maskiner i olika storlekar individuellt anslutas till en systemlösning.