Diskdesinfektorer

Prestanda, effektivitet och säkerhet: Lämpliga maskiner för rengöring av alla typer av instrument och för olika uppställningssituationer.

Mer om diskdesinfektorer

360PRO för din mottagning

Komplett utrustning

Det dagliga arbetet i en mottagning ställer många krav på renlighet och hygien. Allt från rengöring av instrument och arbetskläder till dokumentation och protokollföring: Mieles 360PRO omfattar en komplett paketlösning. Med sitt stora produktutbud, bruksanpassade komponenter och behovsanpassade processkemikalier och dokumentation täcker Miele Professional kraven från mottagningens personal och patienter.
Utvecklade för perfekta resultat

Innovationer på högsta nivå

I mer än 60 år har Miele Professional utvecklat system med hög kvalitet för rengöring, desinfektion och sterilisering av medicinska instrument, laboratorieglas och i industriell delrengöring. Under den här tiden har vi utvecklats till en globalt ledande distributör, inte bara genom höga krav på kvalitet. Vi har också vår innovativa styrka att tacka för vårt goda rykte. Även i framtiden kommer ingenjörerna på Miele Professional att lägga ned mycket tid och energi på förbättringar och nyutvecklingar som leder framåt för hela rengöringssektorn inom dentalmedicin, medicin, laboratorier och industri – till nytta för användarna.