Professionell medicinteknik

StartsidaProdukterMedicinteknik

Det självklara valet för sjukhus och mottagningar

Enhetlig tanke bakom instrumentrengöring: Miele är i framkant när det gäller effektiv och säker automatiserad instrumentrengöring. Sjukhus och mottagningar får på detta sätt en lösning i fyra nivåer som optimerar såväl processkretsloppet som det administrativa arbetet.

*När du klickar på länken så vidarebefordras du till Steelco-gruppens hemsida. Steelco är ett dotterbolag i Miele-gruppen som bland annat hanterar projektverksamhet för planering och utrustning av central sterilgodsförsörjning för sjukhus och mottagningar.

Produktnyheter

Miele Professional står för innovation. Kolla in våra senaste produktnyheter och hitta en passande lösning för just dina behov.

Varför medicinteknik från Miele Professional?

Robust och med lång livslängd

Kvalitet som man kan lita på

En krävande arbetsvardag behöver produkter som man alltid kan lita på till 100 %. För att kunna garantera denna pålitlighet genomgår alla maskiner och anläggningsdelar från Miele Professional omfattande kvalitetstester och en noggrann slutkontroll. Först när alla tester godkänts i fabriken sker frigivning för försändelse eller montering på plats. De kontinuerliga och stränga kvalitetstesterna är en viktig del av de höga krav på kvalitet som Miele Professional ställer på sig själv. Dessa krav börjar redan vid tillverkningen av de enskilda komponenterna och resulterar i en ovanligt stor egenproduktion. Metallbearbetning, framställning av plastdelar, utveckling av motorer och pumpar eller av elektronik – alla viktiga produktionssteg sker i vårt eget företag, så att Miele har full kontroll över kvaliteten på alla områden.
Perfekt hållbarhet

Enastående effektivitet och ekonomi

Högsta prestanda och utmärkt effektivitet och ekonomi – kombinationen av motsatser är en typisk egenskap för systemlösningar från Miele Professional. Våra produkter är också utrustade med den nyaste tekniken Våra produkter och processer utmärker sig med låg vatten- och elförbrukning och med speciellt utvecklade program som ger toppklassiga rengöringsresultat, samtidigt som diskgodset rengörs skonsamt. Dessutom arbetar de ekonomiskt: Tack vare sin höga kvalitet vad gäller material och konstruktion har produkterna en lång livslängd.
Finansieringstjänster

Skräddarsydda erbjudanden

Med maskiner och tillbehör från Miele Professional får du fördelar direkt från början – även när du planerar din investering. Mieles service- och rådgivningstjänster innefattar också attraktiva finansieringstjänster. Vare sig det gäller finansiering, leasing eller hyra: Med våra skräddarsydda och flexibla finansieringsalternativ kan även du dra fördelar av Mieles kvalitet.
Helt i goda händer

Planering och installation – Miele redan från start

Redan innan dina nya maskiner ställts upp står Miele beredd med omfattade rådgivning, Det inbegriper fastställande av aktuellt och framtida kapacitetsbehov, men också ingående ekonomiska beräkningar. Särskilt när det gäller omfattande projekt kan du dra nytta av Miele som en stark partner med många års erfarenhet. Vår fackpersonal stöder dina planerare och arkitekter, skapar monteringsritningar, koordinerar de olika aktiviteterna efter dina önskemål och övertar avstämningen med andra tjänsteleverantörer, till exempel vid installation av IT-struktur eller funktionsmöbler. 
Praktiska lösningar

Disk-, desinfektions- och steriliseringmaskiner 

Under mer än fem årtionden har Miele skapat innovativa milstolpar när det gäller effektiv och säker maskinell instrumentrengöring inom klinik och tandvården. Mieles diskdesinfektorer möjliggör en säker och dokumenterad rengöring och desinfektion av tandläkarinstrument. Under mer än fem årtionden har Miele skapat innovativa milstolpar när det gäller effektiv och säker maskinell instrumentrengöring inom läkarmottagningar och sjukhus. Med diskdesinfektorer från Miele Professional får du en säker och dokumenterad rengöring och desinfektion av läkarinstrument. Maskinerna arbetar extra skonsamt och uppfyller högsta krav på ett instrumentenkretslopp utan svaga punkter – och detta inom alla medicinska områden med målgruppsspecifika programpaket.
Passande utrustning för ditt användningsområde

Perfekt anpassade komponenter

För en säker och effektiv behandling av medicinprodukter har Miele Professional ett brett produktsortiment med över- och underkorgar, lastvagnar och insatser för många typer av instrument. I en optimal kombination med maskinerna från Miele Professional finns det därmed individuella lösningar för alla krav och behov – från rengöring av instrument för anestesi, till MIC-instrument och lämpliga komponenter för oftalmologi och gynekologi. För spoldesinfektorer erbjuds även processkemikalier som är optimalt anpassade till våra maskiner.
Fullständig och löpande övervakning av processerna

Intelligent programvara för dokumentation

Miele Professional erbjuder flexibla lösningar för dokumentation av instrumentrengöring. Dokumentationen och protokolleringen av rengöringen inklusive alla relevanta parametrar ger ett tydligt kvalitetsplus – och öppnar vägen för möjligheter att optimera processer och kostnader. För en fullständig processdokumentation av instrumentrengöringen erbjuder Miele Professional till exempel en särskilt tidsbesparande Plug & Play-lösning via DataDiary-app. Denna mottar automatiskt processdata och möjliggör protokollgenerering per app på surfplatta. Dessutom erbjuder Miele Professional ytterligare lösningar, som inte styrs via en app.
En stark partner

Typiskt Miele – även vad gäller service

Miele Professional står för högsta kvalitet – även när det gäller service. Vi har ett stort serviceområde och kan därmed garantera att teknikerna är på plats inom 24 timmar. Utöver detta erbjuder Miele även en rad olika kontroller som genomförs vid olika tidpunkter av maskinens livscykel. Speciellt utbildade medicinprodukttekniker genomför förfarandekontroller enligt föreskrivna och normativa krav och landsspecifika rekommendationer. Tack vare att teknikerna har med sig nödvändigt material kan dessutom 90 % av servicefallen åtgärdas direkt, redan vid det första besöket. Det är ingen slump att Miele service år efter år får toppnoteringar för utmärkta tjänster.

En stark partner

Miele Professional sätter standarden, även när det gäller service. Det är ingen slump att Miles service år efter år får toppnoteringar för utmärkta tjänster. Tack vare det stora nätverket av kundtjänsttekniker garanteras oftast service på plats inom 24 timmar, och tack vare medtaget material kan dessutom 90 % av alla servicebehov åtgärdas redan vid första besöket. Om det saknas reservdelar finns de vanligen på plats nästa dag. Miele ger dessutom en leveransgaranti på upp till 15 år för funktionsdugliga reservdelar. Olika serviceavtal med underhålls- och reparationsalternativ anpassade till behoven förebygger störningar och ser till att maskinerna behåller sitt värde. Våra specialutbildade tekniker erbjuder professionell rådgivning vad gäller användningsteknik och kan anpassa dina kommersiella maskiner till individuella användarprocesser. Dessutom erbjuder vi omfattande rådgivningstjänster redan innan dina nya maskiner ställts upp. Vår fackpersonal hjälper dig att fastställa kapacitetsbehovet och stöder dig vid planeringen med ingående ekonomiska beräkningar.