Vattendroppar framför en diskret bakgrund

Hygienkompetens made by Miele

Våra tips för ditt dagliga arbete

Hygien är en viktig faktor inom många områden: Köks-, tvätt-, sjukhus- och rumshygien är några exempel. De flesta hygienåtgärder är självklara komponenter i det moderna samhället. Trots detta finns det på grund av otillräckliga hygienåtgärder återkommande infektionssjukdomar som leder till sjukhusassocierade infektioner och dödsfall. Inte minst blev det tydligt med coronapandemin 2020, att hygienåtgärder kan bli en del av vårt daliga liv. Med produkter från Miele Professional kan du känna dig säker – de har utformats och godkänts för de allra högsta hygienkraven. Du kan vara säker på att eventuella virus och bakterier inaktiveras eller avlägsnas med hjälp av våra råd.

Fler hygientips för din bransch

Äldreboenden och vårdhem

Särskilda säkerhetsbehov: Dessa hygienåtgärder och tips hjälper dig i den dagliga hanteringen av våra produkter på äldreboenden och vårdhem.

Medicinska inrättningar

Optimal säkerhet: Dessa hygienåtgärder och -tips hjälper dig vid den dagliga hanteringen av Miele Professional-produkter i läkar- och tandläkarmottagningar.

Sjukhus

Känslig omgivning: Dessa hygienåtgärder och tips hjälper dig vid den dagliga hanteringen av produkter från Miele Professional på sjukhus.

Kontor

För en bra känsla: Dessa hygienåtgärder och -tips hjälper dig vid den dagliga hanteringen av våraprodukter på kontor och andra liknande lokaler.

Hotell, restaurang och utbildningsverksamheter

Dessa hygienåtgärder och -tips hjälper dig vid den dagliga hanteringen av era Miele-maskiner inom både hotell,restaurang och utbildningssektorn.

Städfirmor

Desinficerande rengöring: Dessa hygienåtgärder och -tips hjälper dig vid den dagliga hanteringen av Miele Professional-produkter hos städfirmor.

Brandkår och räddningstjänst

För din säkerhet: Dessa hygienåtgärder och -tips hjälper dig vid den dagliga hanteringen av Miele Professional-produkter hos brandkår och räddningstjänst.

Behöver du rådgivning?

Vill du omsätta hygienåtgärder i ditt företag eller sänka dina driftkostnader? Kontakta oss för mer information!