Händer håller rynkiga händer på en äldre människa.

Rekommenderade lösningar för äldreboenden & vårdhem

StartsidaBranscherBarn- & äldreomsorgÄldreboenden & vårdhemRekommenderade lösningar för äldreboenden & vårdhem
Ett brett sortiment av diskmaskiner

Diskutrustning, lösningar för äldreboenden och vårdhem

Ren disk ska vara lika självklart som ordningsföljden förrätt, huvudrätt och efterrätt. Med Miele Professional får du en felfri rengöringsprocess. Oavsett hur många människor du serverar: Under måltiderna är en gästvänlig atmosfär helt avgörande. I detta ingår extremt rena tallrikar, koppar och glas och rena bordslinnen. I vård- och hemsektorn är högsta hygienstandard obligatorisk – och det gäller inte bara på de platser där många boenden med dålig hälsa befinner sig.

En kvinna stryker en skjorta med Mieles ångstryksystem. I bakgrunden ser man en grå tvättmaskin och torktumlare.

Tvättutrustning, lösningar för äldreboenden och vårdhem

Uppgifterna i det egna tvätteriet är mångsidiga: Välskött boendetvätt, mjuka handdukar, perfekt finish på den platta tvätten, desinfektion av hårt smutsad tvätt som arbetskläder, hemtextilier som tvättmoppar och trasor från fastighetsrengöring. Ett brett produkt- och tillbehörssortiment kan anpassas till din verksamhets förutsättningar och behov. Du kan styra tvättdriftens ideala rytm så att de boendes tvätt och hemtextilier alltid snabbt står till förfogande igen. En intelligent lösning “Made in Germany”.

Vårdpersonal placerar en bäckenskål i en spoldesinfektor.

Spoldesinfektor, lösningar för äldreboenden och vårdhem

Miele Professional uppfyller de specifika kraven inom boende- och vårdbranschen – eftersom vi har en stor kunskap om dagliga arbetsprocesser vid rengöring och skötsel. Smittämnen har ingen chans: Det gäller såväl boende- och vårdsektorn som det kliniska området. Spoldesinfektorerna hjälper vårdpersonalen genom en användarvänlig styrning via snabbvalsknappar. Korta programtider och ett högutvecklat disk- desinfektionssystem bidrar till att disken snabbt är redo att användas igen.

Ta reda på mer om vårt systemkoncept för denna bransch

Utifrån många års erfarenhet har Miele Professional utvecklat tvätt- och diskmaskiner med program som effektivt avlägsnar kritisk smuts och smittämnen. Detta bekräftas också av oberoende institut som wfk – Institut für Angewandte Forschung, som regelbundet noggrant kontrollerar våra produkter.