Kvalitet som man kan lita på

Miele Professionals maskiner utvecklas av Mieles ingenjörer och de noggrant utvalda komponenterna tillverkas till övervägande delen i egna fabriker i Tyskland och Europa. Därför kan vi som de enda inom branschen garantera högsta produktlivslängd och 100 procents kvalitet i allt vi gör. German Engineering betyder för oss först och främst att vi är mycket noga med detaljerna. Vi gör stora ansträngningar också för att åstadkomma små förbättringar. Det spelar ingen roll om det handlar om processäkerhet inom medicinteknik eller tillförlitlig renhet inom tvätteriteknik. Mieles styrka är ambitiös forskning, hög ambition och kompromisslös kvalitetshantering och det gäller i varje steg. Oavsett hur stressig din arbetsdag är och vilka krav som du ställer på våra maskiner, så övertygar prestandan och den långa livslängden i våra robusta maskinkonstruktioner. Robustheten hos Mieles maskiner testas noggrant före leverans. Först när alla tester har godkänts utan anmärkningar är maskinen klar för leverans och användning hos dig. Perfekt anpassade till dina behov bevarar maskinerna från Miele lugnet även om det skulle gå hetsigt till.
Utrustning beror på modell – bild/bilder är exempel.