Veterinär

Lösningar för Veterinär

Kliniskt rena resultat

Snabbt, effektivt, hygieniskt

På en välfungerande veterinärmottagning blir det stora mängder tvätt när sjuka djur tas omhand. Därför är det av högsta betydelse att garantera en ren och säker miljö.

Vare sig det handlar om täcken, lakan eller operationsdukar eller om desinfektion av kirurgiska instrument: På en veterinärmottagning måste man tänka på många saker, och särskilt att följa de stränga och kontrollerade rengöringsprocesserna för att eliminera risken för överföring av infektionssjukdomar.

Preparering av dessa föremål i en enkel hushållsmaskin ger inte de önskade resultaten. Detta är ett arbete som ska överlämnas till en specialist eftersom det krävs rätt teknik och rätt tvättprogram. Pålitliga maskiner för preparering av tvätt är oumbärliga för att hålla den nödvändiga, höga standarden. Miele Professional har fått ett utmärkt rykte över hela världen för sina produkters kvalitet, pålitlighet och livslängd.

Mera om ”Kliniskt rena resultat”