Händer med operationsshandskar håller instrument.

Medicin, dental & veterinär

StartsidaBranscherMedicin, dental & veterinär

Rengöring, desinfektion, sterilisering: Säker och hygienisk rengöring av instrument

Inom sjukvården är hygien av högsta prioritet. Från den automatiserade rengöringen av instrument till en komplett, okomplicerad processdokumentation hjälper Miele Professional medicinska verksamheter att uppfylla högsta hygienkrav.

Perfekta lösningar för din bransch

Hygienisk renlighet genom korrekt rengöring av medicinska instrument skapar förtroende för personal och produkter. Optimerade processer vid rengöringen av medicinprodukter förbättrar dessutom mottagningens eller sjukhusets hygien. Läkarmottagning eller sjukhus, veterinär eller tandläkare: Med diskdesinfektorernas termiska desinfektionsprogram stödjer Miele Professional en säker rengöring av instrument. Den systematiska rengöringen, desinficeringen och steriliseringen av använda instrument och medicinska produkter bidrar stort till att undvika infektionsrisker – för patienter, medicinsk personal och läkare.