Tillbehör

Säker och värdebevarande rengöring: Flexibla tillbehör som perfekta komplement utifrån olika behov.

89 Produkter

Mer om tillbehör för våra laboratoriediskmaskiner

360PRO för ditt laboratorium

Komplett utrustning

Med 360PRO erbjuder Miele Professional en omfattande systemlösning för effektiv och ekonomisk rengöring av laboratorieglas. Våra lösningar är utvecklade utifrån många års erfarenhet och i samarbete med experter inom området, vilket gör att de täcker alla viktiga faktorer för rengöring: kraftfulla produkter, perfekt anpassade processkemikalier och en omfattande kundservice samt omfattande rådgivningstjänster av experter från det egna användarlaboratoriet. Teknik och kunskap kommer från samma ställe och är därför perfekt anpassade till varandra. Resultatet är en perfekt och skonsam rengöring av instrumenten och en ekonomisk användning av maskinerna. Även administrationen är optimerad eftersom Miele står till förfogande som kompetent partner i alla avseenden – från produkter till finansiering.