Produkturval tillbehör diskmaskiner

Stöd för produkturval
 Produkttillhörighet
 Korgar
 Korgstorlek
 

OBS!

Vid användning av dessa korgar i en diskmaskin med färskvatten krävs endera en underkorgslavett, överkorgslavett eller underkorgen U 890.
 Korgutformning
 Insatser/moduler
 Tillbehörskategori
Återställ alla filter
Länkar som kan hjälpa dig
Resultat: för 
Sortering:
E 165Bestickkorg i plast

för placering av bestick.

E 205Plastöverdragen glasinsats

för optimal placering av glas.

E 216Plastöverdragen tallriksinsats

för optimal placering av tallrikar.

E 313Väggarmatur

för manuell avtappning av avsaltat vatten.

E 314Vertikal armatur

för manuell avtappning av avsaltat vatten.

E 315VE engångshartser

för regeneration av patroner för fullständig avsaltning.

E 316Fat av plast

för omfyllning av engångshartser.

U 881Plastöverdragen underkorg

med fast monterad insats för assietter.

E 809Underkorgspåbyggnad, plastöverdragen

för optimal placering av koppar.

E 884Plastöverdragen plåt- och fatinsats

för optimal placering av plåtar, fat och brickor.

E 888Plastöverdragen tallriksinsats

för optimal placering av tallrikar.

U 536Plastback

med låg toppram för optimal placering av 36 glas med en höjd upp till 20 cm.

U 546Plastback

med hög toppram för optimal placering av 36 glas med en höjd upp till 23 cm.

U 535Plastback

med låg toppram för optimal placering av 25 glas med en höjd upp till 20 cm.

U 545Plastback

med hög toppram för optimal placering av 25 glas med en höjd upp till 23 cm.

U 544Plastback

med hög toppram för optimal placering av 16 glas med en höjd upp till 23 cm.

U 537Plastback

med låg toppram för optimal placering av 49 glas med en höjd upp till 20 cm.

U 547Plastback

med hög toppram för optimal placering av 49 glas med en höjd upp till 23 cm.

U 534Plastback

med låg toppram för optimal placering av 16 glas med en höjd upp till 20 cm.

CK DIN 51Behållarnyckel

för enkel öppning av ProCare-behållare på 5 och 10 l.

ABL 50Passbit för sockelområdet

för visuell höjdanpassning till stommens mått 72 cm.

ABL 50Passbit för sockelområdet

för visuell höjdanpassning till stommens mått 72 cm.

Stand 2Sockelfronten

för underbyggnadsmaskiner.

Stand 2Sockelfronten

för underbyggnadsmaskiner.

U 502Plastback

för optimal placering av tallrikar.

U 506Plastöverdragen underkorg

för optimal placering av tallrikar.

U 508Plastback

för optimal placering av koppar.

U 503Plastback

för optimal placering av bestick.

U 504Plastöverdragen underkorg

för optimal placering av bestick.

E 167Bestickkorg i plast

för placering av bestick.

O 885Överkorgslavett, rostfritt stål

för placering av korgar med yttermått upp till 50 x 50 cm.

O 891Plastöverdragen överkorg

med insats E 810 för assietter/desserttallrikar och två uppfällbara koppställ.

O 892Plastöverdragen överkorg

med insats E 812 och 2 glashållare för glas av olika typ.

E 810Plastöverdragen tallriksinsats

för optimal placering av assietter eller desserttallrikar.

O 899Plastöverdragen överkorg

utan insatser, för individuell utrustning.

U 890Plastöverdragen underkorg

utan insatser, för individuell utrustning.

U 876Underkorgslavett, rostfritt stål

för placering av insatser eller korgar med yttermått upp till 50 x 50 cm.

E 816Plastöverdragen tallriksinsats

för optimal placering av tallrikar.

U 520Plastback

för optimal placering av glas.

Stand 1-80Ombyggnadssats

för ombyggnad av en underbyggnadsmaskin till fristående.

Stand 1-80Ombyggnadssats

för ombyggnad av en underbyggnadsmaskin till fristående.

ADBTäckplåt

för underbyggnadsvarianter.

E 812Plastöverdragen glasinsats

för optimal placering av glas.

VGF-900Förlängda maskinfötter

för optimal anpassning av maskinhöjden till arbetsplattans höjd.

TE P 2800Patron för delvis avsaltning

för optimal vattenbehandling.

DOS G 80 ProfiLine NERSlangdoseringspump för 5-10 l behållare

med tomindikering för automatisk dosering av flytande diskmedel.

FMFlödesmätare

för mätning av genomströmningsmängd och visning för patronbyte.

TEEngångshartser

för regeneration av patroner för delvis avsaltning.

ABL 110Passbit för sockelområdet

för visuell höjdanpassning till stommens mått 78 cm.

ABL 110Passbit för sockelområdet

för visuell höjdanpassning till stommens mått 78 cm.

UG 8,5-60Sockel av rostfritt stål, sluten

med en höjd på 85 mm.

UG 13,5-60Sockel av rostfritt stål, sluten

med en höjd på 135 mm.

UO 40-60Sockel av rostfritt stål, öppen

för ergonomisk i- och urplockning av diskmaskinen, höjd 400 mm.

DTD 2Uppsamlingskärl 

för säker placering av behållare för kemikalier. 

APFD 200Insats/korg

för optimal placering av andningsstyrda ventilmekanismer.

APFD 201Insats/korg

för optimal placering av andningsskyddsmasker.

AW 50/1Droppbricka

för korgar på 500 mm, för avställning på bänk/arbetsskiva.

APFD 203Insats/korg

för optimal placering av bärsystem för tryckluftsapparat.

DOS G 80 Flex EP4Slangdoseringspump för 5-10 l behållare

med tomindikering för automatisk dosering av flytande diskmedel. 

DOS G 80 ProfiLine Flex EP4Slangdoseringspump för 5-10 l behållare

ProfiLine, med tomindikering för automatisk dosering av flytande diskmedel. 

UO 30-60-1Sockel

för ergonomisk i- och urplockning av diskmaskinen

UO 52-60-1Sockel

för ergonomisk i- och urplockning av diskmaskinen

UG 30-60-1Sockel

för ergonomisk i- och urplockning av diskmaskinen

UG 52-60-1Sockel

för ergonomisk i- och urplockning av diskmaskinen

Adapterskenor för UG och UOAdapterskenor

för PG 8080 och PG 8130 vid montage på förhöjningssockel

*Miljökonsekvensbeskrivning – alla priser inkl. moms
**alla priser inkl. moms. Leveranskostnader tillkommer
Utrustning beror på modell – bild/bilder är exempel.