Produkter

Professionell Disk

Miele Professional är den enda leverantören av diskmaskiner för kommersiellt bruk som har två olika disktekniker i sitt produktsortimentet. Diskmaskinerna för kommersiellt bruk är färskvattendiskmaskiner och tank-diskmaskiner respektive diskmaskiner med korggenomföring.

Färskvattendiskmaskinerna för kommersiellt bruk utför ett perfekt arbete där rengöringskvalitet- och hygien är av högsta prioritet. Disksystemet med färskvatten garanterar vid disk av glas en konstant hög rengöringskvalitet under hela användningstiden med vattenbyten mellan de olika programavsnitten.

Med hög diskeffekt och korta programtider är de den effektiva lösningen för olika typer av kök. Glasdiskarna och diskmaskinerna är idealiska för hotell och restauranger, föreningar och skolor. De kommersiella diskmaskinerna är specialister på rengöring av glas, bestick och porslin och kan användas för en mycket hög rengöringshygien i sjukhus, vårdhem och förskolor.

Kraven på en maximal hygiensäkerhet är extra höga inom alla verksamheter med YOPI-personer (Young, Older, Pregnant, Immunosuppressed). Mieles HYGIENE-modeller hjälper med sina höga disktemperaturer till att systematiskt
förebygga infektioner.

Miele Professional har inte bara disksystemet med färskvatten utan även tank-diskmaskiner. Tank-diskmaskinerna imponerar, och det inte bara på grund av förstklassiga diskresultat. Med korta programtider och effektivt resursutnyttjande vid största möjliga hänsyn till det värdefulla diskgodset är de en pålitlig tjänsteleverantör för restaurang, hotell och personalmatsalar.

Tank-disksystemet håller måttet överallt där stora mängder
måste diskas på kort tid. Prestationsförmågan ökas väsentligt med den nya generationens diskmaskiner från Miele Professional.

Från smala glasdiskare via klassiska modeller på 60 cm till brickdiskmaskiner
med extra djupt utrymme för skrymmande disk, t.ex. även för Gastronom-bleck:
De nya industridiskmaskinerna erbjuder lämplig kapacitet för varje plats de används på, specifika program för alla sorters diskgods och nedsmutningsgrad
samt ett brett program för torkning för grundlig rengöring av all
disk.

Som ytterligare komplement till Mieles diskmaskiner har Miele Professional processkemikalierna ProCare Shine i sitt sortiment. Noggrant sammansatta diskmedel och spolglans och reaktionssnabba Miele Service kompletterar utbudet
till ett enastående system: System4Shine från Miele Professional

Dessutom har Miele diskmaskiner med korggenomföring i sitt produktsortiment. Detta är ett konsekvent svar på kraven på effektiv diskrengöring i restauranger, hotell och personalmatsalar. För de allra högsta kraven på ekonomi och resurseffektivitet är i synnerhet Miele diskmaskin PG 8172 Eco med värmeåtervinning förstahandsvalet. Utmärkt rengöringseffekt, snabbhet och kontinuerlig drift – dessa egenskaper måste en diskmaskin ha för att förtjäna en plats i ett proffskök.

Med vår heltäckande kundtjänst blir svarstiden kort.

DiskmaskinerTillbehör och diskmedel diskmaskiner

Professionell Tvätt

Vare sig det handlar om träningskläder eller frotté från ett spa, duntäcken på hotell, känsliga ytterkläder eller stora tvättmängder från boende på hem – de effektiva tvättmaskinerna från Miele Professional för 5,5 till 32 kg lastmängd garanterar utmärkta tvättresultat med noggrant avvägda standard- och specialprogram. Miele tvättmaskiner kännetecknas av korta programtider, enkel användning, en fantastisk centrifugeringshastighet och resurseffektivitet. Med dessa egenskaper har tvättmaskiner från Miele Professional sin fasta plats i restaurangers egna tvätterier, vårdinrättningars helservice-tvätterier, och industritvättar med frontmatade maskiner. Tvättmaskinerna används dessutom av städfirmor, hotell, på förskola, på restauranger, inom ridsporten (ridstall) i tvättstugor eller av brandkåren. För städfirmor samt t.ex. campingplatser gäller att man kan köpa, leasa eller hyra alla Mieles tvättmaskiner. Hyreskontrakten kan till och med omförhandlas under löptiden. Den tvättmaskin-generation "Benchmark-maskiner" som infördes i mars är indelad i två varianter: Performance och Performance Plus och täcker spannet för tvättmaskiner för mellan 10 och 20 kg. För mindre behov har Miele Professional "de små jättarna" med 5,5 kg lastvikt och octoplus-maskiner med kapacitet på 8 respektive 10 kg. För montering i skiljevägg erbjuder Mieles hygientvättmaskiner industritvättmaskiner för intern tvätt även i hem (ålderdomshem, vårdhem). I den fritt programmerbara styrningen av tvättmaskiner för professionellt bruk finns det användningstekniskt beprövade program, bland annat för att rengöra duntäcken, täcken av naturhår, kläder för brandmän (insatskläder/skyddskläder) moppar eller hästtäcken. Miele tvättmaskiner kompletteras med kapacitetsmässigt passande industritorktumlare för professionellt bruk. De utmärkande egenskaperna hos torktumlare för professionellt bruk är det patenterade PerfectDry-systemet, den individuella manövreringen, programmerbar styrning, olika värmningsfunktioner samt de korta programtiderna. Därutöver finns det både professionella manglar samt varmmanglar i Miele Professionals produktsortiment. Just när det gäller ålderdoms- och vårdhem samt hotell går vårt sortiment långt utöver vad som är standard och ger stöd med tjänster på områdena kapacitetsberäkning, planering, projektledning, byggledning, monteringsservice, underhåll och skötsel. En särskild fördel är vår heltäckande kundtjänst, som garanterar snabba svarstider.

TvättmaskinerTorktumlareTorkskåpManglarÅngstryksystemTillbehör professionell tvätt

Dentalteknik

Med System4Dent erbjuder Miele Professional ett innovativt helhetssystem för säker och effektiv instrumentrengöring hos tandläkaren. System4dent är utvecklat på grundval av mångårig erfarenhet och i samarbete med experter på området och delar konsekvent in hela rengöringscykeln i fyra steg: Rengöring och desinfektion av instrument i diskdesinfektorn, användning av skräddarskydda processkemikalier för en grundlig och skonsam rengöring av tandläkarinstrumenten, en sömlös processdokumentation och en enhetlig servicenivå (rådgivning, finansering, reparation och validering).
System4Dent för professionell instrumentrengöring uppfyller högsta krav på en instrumentcykel utan svaga punkter. Systemlösningen för moderna tandläkarmottagningar som ger perfekta rengöringsresultat och är ekonomisk och skonsam mot använda material. Detta visar sig särskilt i programmet Vario TD, som kan användas för en säker och rutinmässig rengöring av alla termostabila instrument enligt DIN EN ISO 15883. Processen är särskilt skonsam mot de material som används och rekommenderas även för rengöring av roterande instrument (vinkelstycken och krökar).

Miele diskdesinfektor för tandvården är en milstolpe när det gäller effektiv och säker maskinell instrumentrengöring inom tandvården.

DiskdesinfektorerSmå autoklaverTillbehör och rengöringsmedel Dental

Laboratorieteknik

Laboratoriediskmaskiner från Miele Professional möjliggör en rengöring av laboratorieglas och -utrustning som klarar en renhetsanalys. Ett särskilt kännetecken är den höga kapaciteten med laboratorieglas-desinfektorn. Det nya modulära korgkonceptet hos desinfektionsautomater för laboratorieglas ger maximal flexibilitet med intuitiv manövrering eftersom modulerna kan användas i olika kombinationer. Fördelarna är tidsbesparing, mer fria ytor och lägre kostnader. Mieles produktsortiment servar flera olika användningsområden, t.ex. olje- och läkemedelsindustrin.

För en säker och effektiv rengöring av laboratorieglas har Miele Professional ett omfattande tillbehörsprogram med över- och underkorgar, lastvagnar och insatser för olika glastyper.

Som ytterligare komplement till desinfektionsautomaterna för laboratorieglas har Miele Professional processkemikalier i sitt sortiment. Rengörings- och neutraliseringsmedlet är noggrant anpassat till de olika rengöringsfaserna och möjliggör en grundlig, snabb rengöring som samtidigt är skonsam mot materialen. Dessa lämpar sig ypperligt för olika användningsområden och effektiv borttagning av smuts i desinfektionsautomater för laboratorieglas.

Med vår heltäckande kundtjänst blir svarstiden kort.

Just när det gäller industriella laboratorier eller universitetslaboratorier går vårt sortiment långt utöver vad som är standard och ger stöd med tjänster på områdena kapacitetsberäkning, planering, projektledning, byggledning, monteringsservice, underhåll och skötsel. En särskild fördel är vår heltäckande kundtjänst, som garanterar snabba svarstider.

LaboratoriediskmaskinerStora laboratoriediskmaskinerTillbehör och rengöringsmedel LAB

Medicinteknik

Diskdesinfektorer från Miele Professional bevisar ständigt sina höga kvalitet under det krävande dagliga rengöringsarbetet. Miele Professional har ett omfattande sortiment med desinfektionsenheter under diskbänkar för etablerade läkare, gynekologer och öron-näsa-hals-läkare. Dessutom: diskmaskiner med extra stort utrymme, autoklaver och container- och vagnstvättar för kliniker och sjukhus med tillbehör. Systemlösningen erbjuder ytterligare fördelar i fråga om hållbarhet. Exempelvis kan diskdesinfektorer kombineras med KD så att energibesparingar uppnås med CombiEco.

Med Mieles desinfektionsenheter sker en säker och dokumenterad rengöring och desinfektion av läkarnas instrument. Desinfektionsenheterna arbetar grundligt, snabbt och är skonsamma mot de material som används. Dessutom kräver de väldigt lite underhåll och har en lång livslängd, vilket gör att värdet på dem bibehålls länge. Med vår heltäckande kundtjänst blir svarstiden kort och därmed blir tillgången till enheterna god i vardagen.

Miele erbjuder ett mångsidigt tillbehörsprogram med över- och underkorgar, lastvagnar samt insatser för ett brett spektrum av instrument. Olika fackinriktningar som oftamologi, veterinärmedicin och kirurgi servas. Härigenom rengörs de medicinska instrumentet på ett sätt som är säkert och bevarar deras värde.

Ytterligare en grundpelare är dokumentationen av rengöringsprocessen. Miele erbjuder en flexibel helhetslösning för dokumentation av instrumentrengöring. Systemet omfattar dokumentationsmjukvaran Segosoft Miele Edition eller den nya processen DataDiary, som för första gången skapar processdokumentationen trådlöst via Wlan. Miele erbjuder skräddarsydda kommunikationsmoduler och tillbehör. Dokumentationen och protokollföringen av rengöringen inklusive alla relevanta parametrar ger ett tydligt kvalitetsplus.

Utöver detta är inköpet väldigt enkelt. Vi stöder köp av desinfektionsautomater med intressanta leasingkoncept, anpassat till respektive fackområde.

Under mer än fem årtionden har Miele skapat innovativa milstolpar när det gäller effektiv och säker maskinell instrumentrengöring inom klinik och tandvården. Just när det gäller central försörjning av sterilt gods går vårt sortiment långt utöver vad som är standard och ger stöd med tjänster på områdena kapacitetsberäkning, planering, projektledning, byggledning, monteringsservice, underhåll och skötsel.

DiskdesinfektorerSpoldesinfektorerSmå autoklaverTillbehör medicinteknik