Sjukhus & sjukvård

Modern medicin och djup övertygelse

St. Mary's Hospital i Seoul ligger i en aktiv och välmående del av huvudstaden. År 2005 började Koreas katolska universitet med uppbyggnaden av ett nytt och modernt sjukhus här. Efter öppnande på våren 2009 är sjukhuset med 1 200 sängar och 40 specialistområden ett av de största i landet. St. Mary's Hospital i Seoul har skaffat sig ett utmärkt rykte, särskilt som transplantationscentrum och inom områdena för kardiologi och ögonmedicin. Den behandlingskultur som råder på sjukhuset reflekteras emellertid inte bara i de medicinska topprestationerna. Självklart tar man här också hand om fattiga patienter. Vid prepareringen av instrument och containrar litar St. Mary's Hospital i Seoul på Miele Professional. I sjukhusets centralsteriliseringsavdelning är sju diskdesinfektorer av typen PG 8528 i gång dygnet runt.
Utrustning beror på modell – bild/bilder är exempel.