Patenterad Air Recycling Plus*

Exclusiv bei Miele
Effektiv hållbarhet
Efter att processluften lämnat trumman innehåller den fortfarande mycket värme. Air Recycling Plus som utvecklats av Miele återför därför en stor del av denna luft till torkprocessen. Hur stor andelen är bestäms av den patenterade luftspjällstyrningen. Resultatet: Perfekta torkresultat vid mycket låg energiförbrukning och korta torktider.
Patent EP 1 682 715 B1Utrustning beror på modell – bild/bilder är exempel.