Fritt programmerbar styrning

Fullständig flexibilitet
Tack vare den fritt programmerbara styrningen kan alla torkparametrar anpassas efter aktuella behov. Dessa individuella program kan sparas på 199 olika programplatser i önskad ordningsföljd. Maskinen innehåller dessutom redan olika program för rengöring av många olika textiltyper. Med denna styrning är du rustad för alla krav som ställs på en professionell textilvård.
Utrustning beror på modell – bild/bilder är exempel.