EcoFeedback

Alltid med förbrukning i fokus
Vill du diska miljömedvetet? Våra diskmaskiner gör det lätt. Den förväntade vattenförbrukningen står på displayen så fort du väljer program. Med EcoFeedback kan du bestämma dig för de optimala varianterna för miljön. De faktiska förbrukningsvärdena kan hämtas vid slutet av programmet. 
Utrustning beror på modell – bild/bilder är exempel.