Touch on Metal

Största användarkomfort
Den treradiga displayen mitt på manöverpanelen informerar om vilket program som valts och aktuell status. Viktiga programparametrar kan enkelt ändras med den bekväma Touch on Metal-styrningen. En annan fördel med den jämna ytan på manöverpanelen: Den går att rengöra på ett hygieniskt tillfredsställande sätt.
Utrustning beror på modell – bild/bilder är exempel.