Senare start och resttidsanvisning

Med ett öga på tiden
Med senare start kan du bestämma när det valda programmet ska starta, upp till 24 timmar i förväg. Efter programstarten visas den återstående programtiden på displayen.
Utrustning beror på modell – bild/bilder är exempel.