Serviceavtal

Miele serviceavtal

Individuella servicetjänster/avtal, underhåll, inspektioner och andra
kontroller är tjänster som vi erbjuder dig till fasta priser.

Så att du behåller kontrollen över alla kostnader erbjuder vi dig dessutom ett underhållsavtal, där vi övertar alla kostnader för underhåll och reparationer.

Förebyggande underhåll

Förebyggande underhåll

Mieles servicetekniker undersöker produkten utifrån en checklista anpassad för produkten. Detta görs för att upptäcka potentiella framtida problem. Teknikern går igenom checklistan tillsammans med kund och rekommenderar och offererar eventuella åtgärder som ska utföras för att undvika framtida driftstopp.

Vid underhållsbesöket genomförs för vissa produkttyper även rengöring av produkten samt byte av vissa förbrukningsdelar. Underhållsbesöket sker en gång per år. 

Trygghetsavtal

Trygghetsavtal

Avtalet kan liknas vid en förlängd garanti. Mot en fast årlig kostnad kommer Miele att vid behov reparera produkten. Arbetskostnad, besökskostnad och reservdelar ingår.  

Avtalet har ingen begränsning i antal besök per år vilket gör att du som kund på förhand vet exakt vilken årlig kostnad utrustningen kommer att medföra. Avtalet omfattar ej handhavandefel eller skadegörelse på produkten. 

Fullserviceavtal

Fullserviceavtal

Fullserviceavtalet är det säkraste sättet att både förebygga driftstopp och säkerställa eventuella reparationskostnader. Mot en fast årlig kostnad kommer Miele att vid behov reparera produkten. Avtalet har ingen begränsning i antal besök per år vilket gör att du som kund på förhand vet exakt vilken årlig kostnad utrustningen kommer att medföra.

Det som skiljer Fullserviceavtalet från Trygghetsavtalet är att det även innefattar ett årligt förebyggande besök där en Miele servicetekniker undersöker produkten utifrån en checklista anpassad för produkten. Om tekniker finner några befintliga problem eller saker som på sikt skulle kunna medföra risk för driftstopp åtgärdas detta. Arbetskostnad, besökskostnad och reservdelar ingår för både det årliga förebyggande besöket samt för eventuella akuta besök.