Hand tar bort skydd från säkringen.

Underhåll & serviceavtal

StartsidaService & supportUnderhåll & serviceavtal

Kundservice

Regelbundna kontroller genom Miele Service hjälper till att undvika maskinfel och möjliga konsekvenser för det dagliga arbetet. Speciellt utbildade servicetekniker kontrollerar maskinens status, funktion och säkerhet. Serviceteknikerna kan upptäcka potentiella problem och slitna delar innan de orsakar ett fel. InspektionInspektion, underhåll och reparation säkerställer att maskinen behåller sitt värde, vilket gör den till en säker investering.

Mieles servicetekniker vid en teknisk kontroll av en Miele-maskin.

Underhåll & tjänster

Regelbundna kontroller och förebyggande underhåll ökar driftsäkerheten och gör att onödiga reparationer undviks. Satsa på en regelbunden professionell skötsel och översyn av dina maskiner.

Närbild på ett handslag.

Serviceavtal

Särskilt anpassade inspektions-, underhålls- och reparationsarbeten ökar prestandan och tillgängligheten hos Mieles maskiner.

Mieles servicetekniker inspekterar en autoklav av bänktyp.

Validering & kvalificering

Specialutbildade tekniker för medicintekniska maskiner genomför processkontroller i enlighet med juridiska och normativa krav, för att ge dina patienter och medarbetare maximal säkerhet.