Miele Professional-servicetekniker kontrollerar professionell maskin med mätinstrument

Underhåll & tjänster

Förebyggande servicetjänster av Miele Professional

Vårt mål är alltid att åtgärda eventuella felfunktioner så snabbt som möjligt. För att undvika att fel över huvud taget uppstår är det viktigt att utföra förebyggande underhåll. Miele Professionals produkter är mycket hållbara men behöver precis som ditt fordon kontrolleras med jämna mellanrum. För detta erbjuder vi dig ett stort utbud av servicetjänster.

Enhetlig service för hållbara och pålitliga maskiner

Ob Neuplanung oder Bestandsveränderung: Die Miele-Berater begleiten jeden Schritt von der Wirtschaftlichkeitsberechnung über die Bauplanung und Partnerintegration bis hin zur Montage und Instandhaltung.

Servicetekniker öppar lucka på Miele Professional-tvättmaskin
Hög driftsäkerhet

Miele service erbjuder regelbundna kontroller och underhåll av produkterna och säkerställer därmed att de har en maximal driftsäkerhet. På detta sätt kan eventuella driftavbrott identifieras redan i förväg och därmed undvikas. Dessutom kan maskinernas driftparametrar optimeras kontinuerligt.

Miele Professionals servicetekniker tittar in genom skontrumman på en professonell tvättmaskin
Lång livslängd

Genom att alltid följa Mieles motto “Immer Besser”, garanterar vi högsta kvalitets- och produktionsstandard. Miele Professional står för pålitliga produkter, utan motstycke. Genom regelbundna kontroller av våra utbildade servicetekniker bibehålls produkternas investeringsvärde.

Postombud lämnar över paket med Miele Professional-reservdelar till mottagaren
Individuell leverans

Miele erbjuder omfattande servicetjänster redan vid leverans av produkterna. Tjänsterna utförs alltid av tekniker enligt gällande föreskrifter och hänsyn till lokal praxis. Det är bara om man anpassar maskinerna till de individuella behoven och de lokala förhållandena som man kan nå ett perfekt resultat.

Kontakt

Miele Professional har den perfekta lösningen för alla typer av behov – även för underhåll och ytterligare servicetjänster. Mieles serviceteam finns här för dig, om du har frågor eller vill ha rådgivning.