Lösningar för Räddningstjänst/Brandkår

Preparering av skyddsutrustningar

Insatsberedskap

De skyddskläder som används av brandkår och räddningstjänst är utsatta för särskilda påfrestningar och är därför specialutrustade. Textilierna består ofta av flera lager för en bättre värmeisolering och har försetts med en vattenavvisande barriär av Gore-Tex®, Sympatex® eller liknande material och på yttermaterialet finns reflexband för en bättre signaleffekt. Kläderna är i regel mycket starkt påfrestade och nedsmutsade efter insatserna. En effektiv och korrekt rengöring med hänsyn till textilierna innebär att kläderna måste tvättas noggrant och skonsamt och samtidigt impregneras på nytt för att bibehålla de viktiga säkerhets- och skyddsfunktionerna. Professionell tvätteknik från Miele möjliggör en lönsam och skonsam rengöring av skyddskläder direkt på plats. Förutom korrekt rengöring av skyddskläder erbjuder Miele Professional även diskmaskiner med särskilda program för skyddsmasker – anpassade efter tillverkarens anvisningar. Beroende på antalet skyddsmasker är denna rengöringsform ett effektivt alternativ till tvättmaskinen.

Mera om ”Preparering av skyddsutrustningar”