Medicinteknik

Lösningar för Medicinteknik

Perfekt anpassade

Allt från samma ställe – System4Med 

Med System4Med erbjuder Miele Professional ett innovativt helhetssystem för säker och effektiv rengöring av medicinska instrument på läkarmottagningen. Utvecklat på grundval av mångårig erfarenhet och i samarbete med experter med praktisk erfarenhet erbjuder System4Med en systemlösning i fyra steg: rengöring/desinfektion, skräddarsydda komponentlösningar och processkemikalier, dokumentationslösningar och högsta kvalitet vid service. I vart och ett av dessa steg erbjuder Miele Professional effektiva maskiner, dokumentationslösningar och andra komponenter samt omfattande tjänster. Eftersom samtliga komponenter i detta system kommer från samma leverantör är de perfekt anpassade till varandra. Resultatet är en perfekt och skonsam rengöring av instrumenten och en ekonomisk användning av maskinerna. Även administrationen är optimerad eftersom Miele står till förfogande som kompetent partner i alla avseenden – från produkter till finansiering.

Praktiska lösningar

Disk-, desinfektions- och steriliseringmaskiner 

Under mer än fem årtionden har Miele skapat innovativa milstolpar när det gäller effektiv och säker maskinell instrumentrengöring inom klinik och tandvården. Mieles diskdesinfektorer möjliggör en säker och dokumenterad rengöring och desinfektion av tandläkarinstrument. Under mer än fem årtionden har Miele skapat innovativa milstolpar när det gäller effektiv och säker maskinell instrumentrengöring inom läkarmottagningar och sjukhus. Med diskdesinfektorer från Miele Professional får du en säker och dokumenterad rengöring och desinfektion av läkarinstrument. Maskinerna arbetar extra skonsamt och uppfyller högsta krav på ett instrumentenkretslopp utan svaga punkter – och detta inom alla medicinska områden med målgruppsspecifika programpaket.

Passande utrustning för ditt användningsområde

Perfekt anpassade komponenter

För en säker och effektiv behandling av medicinprodukter har Miele Professional ett brett produktsortiment med över- och underkorgar, lastvagnar och insatser för många typer av instrument. I en optimal kombination med maskinerna från Miele Professional finns det därmed individuella lösningar för alla krav och behov – från rengöring av instrument för anestesi, till MIC-instrument och lämpliga komponenter för oftalmologi och gynekologi. För spoldesinfektorer erbjuds även processkemikalier som är optimalt anpassade till våra maskiner.

Fullständig och löpande övervakning av processerna

Intelligent programvara för dokumentation

Miele Professional erbjuder flexibla lösningar för dokumentation av instrumentrengöring. Dokumentationen och protokolleringen av rengöringen inklusive alla relevanta parametrar ger ett tydligt kvalitetsplus – och öppnar vägen för möjligheter att optimera processer och kostnader. För en fullständig processdokumentation av instrumentrengöringen erbjuder Miele Professional till exempel en särskilt tidsbesparande Plug & Play-lösning via DataDiary-app. Denna mottar automatiskt processdata och möjliggör protokollgenerering per app på surfplatta. Dessutom erbjuder Miele Professional ytterligare lösningar, som inte styrs via en app.

En stark partner

Typiskt Miele – även vad gäller service

Miele Professional står för högsta kvalitet – även när det gäller service. Vi har ett stort serviceområde och kan därmed garantera att teknikerna är på plats inom 24 timmar. Utöver detta erbjuder Miele även en rad olika kontroller som genomförs vid olika tidpunkter av maskinens livscykel. Speciellt utbildade medicinprodukttekniker genomför förfarandekontroller enligt föreskrivna och normativa krav och landsspecifika rekommendationer. Tack vare att teknikerna har med sig nödvändigt material kan dessutom 90 % av servicefallen åtgärdas direkt, redan vid det första besöket. Det är ingen slump att Miele service år efter år får toppnoteringar för utmärkta tjänster.

Mera om ”En stark partner”