Laboratorieteknik

Lösningar för Laboratorieteknik

Systemlösningar för perfekta resultat

Preparering av laboratorieglas med analytisk kvalitet

Med rengörings- och desinfektionsenheter, speciella tvättprocesser och optimalt avstämda tillbehör erbjuder Miele omfattande systemlösningar för rengöring i analytisk kvalitet av olika laboratorieglas. Systemlösningarna möjliggör reproducerbara resultat även vid krävande användning inom områden för organisk, anorganisk och fysikalisk kemi, biologi, mikrobiologi, sjukhuslaboratorier, farmasi och i livsmedels- eller kosmetikaindustrin.

En stark partner

Typiskt Miele – även vad gäller service

Miele Professional står för högsta kvalitet – även när det gäller service. Vi har ett stort serviceområde och kan därmed garantera att teknikerna är på plats inom 24 timmar. Utöver detta erbjuder Miele även en rad olika kontroller som genomförs vid olika tidpunkter av maskinens livscykel. Speciellt utbildade medicinprodukttekniker genomför förfarandekontroller enligt föreskrivna och normativa krav och landsspecifika rekommendationer. Tack vare att teknikerna har med sig nödvändigt material kan dessutom 90 % av servicefallen åtgärdas direkt, redan vid det första besöket. Det är ingen slump att Miele service år efter år får toppnoteringar för utmärkta tjänster.

Mera om ”En stark partner”

Med bästa rekommendationer

Duran Group

Miele Professional rekommenderar Duran laboratorieglas och Duran Group rekommenderar diskdesinfektorer från Miele Professional: De kemiska egenskaperna är avgörande för att behålla kvalitetslaboratorieglasens värde, eftersom en bra hållbarhet tillsammans med en skonande rengöringsmetod innebär enbetydligt mindre risk för glaskorrosion. Genom de enastående kemiska egenskaperna passar DURAN® laboratorieglas speciellt bra för återkommande rengöring och garanterar en längre livstid för laboratorieglasen.