Lösningar för Laboratorieteknik

Systemlösningar för perfekta resultat

Preparering av laboratorieglas med analytisk kvalitet

Med diskdesinfektorer, särskilda prepareringsmetoder och optimalt anpassat tillbehör erbjuder Miele omfattande systemlösningar för preparering av olika laboratorieglas med analytisk kvalitet. Systemlösningarna möjliggör reproducerbara resultat även vid krävande tillämpningar inom områdena för organisk, oorganisk och fysikalisk kemi, biologi och mikrobiologi, i sjukhuslaboratoriet, inom den farmaceutiska sektorn eller i vid tillverkning av livsmedel och kosmetika.

En stark partner

Typiskt Miele – även vad gäller service

Miele Professional sätter standarden, även när det gäller service. Det är ingen slump att Miles service år efter år får toppnoteringar för utmärkta tjänster.

Mera om ”En stark partner”

Med bästa rekommendationer

Duran Group

Miele rekommenderar laboratorieglas från Duran och Duran Group rekommenderar diskdesinfektorer från Miele Professional. De kemiska egenskaperna är avgörande för att bibehålla värdet hos laboratorieglas av hög kvalitet, eftersom en god beständighet i kombination med en skonsam rengöringsmetod minimerar glasets korrosion på ett avgörande sätt. Genom de unika kemiska egenskaperna lämpar sig laboratorieglas från DURAN® särskilt för upprepad rengöring och garanterar en lång livslängd på laboratorieglaset.

Mer information om Duran Group