Laboratoriediskmaskiner för stora utrymmen

Hög prestanda, användarvänlighet och säkerhet: Laboratoriediskmaskiner övertygar med analytisk rengöring och hög kapacitet.

StartsidaProdukterLaboratorieteknikStora laboratoriediskmaskiner

14 Produkter

Mer om laboratoriediskmaskiner för stora utrymmen

360PRO för ditt laboratorium

Komplett utrustning

Med 360PRO erbjuder Miele Professional en omfattande systemlösning för effektiv och ekonomisk rengöring av laboratorieglas. Våra lösningar är utvecklade utifrån många års erfarenhet och i samarbete med experter inom området, vilket gör att de täcker alla viktiga faktorer för rengöring: kraftfulla produkter, perfekt anpassade processkemikalier och en omfattande kundservice samt omfattande rådgivningstjänster av experter från det egna användarlaboratoriet. Teknik och kunskap kommer från samma ställe och är därför perfekt anpassade till varandra. Resultatet är en perfekt och skonsam rengöring av instrumenten och en ekonomisk användning av maskinerna. Även administrationen är optimerad eftersom Miele står till förfogande som kompetent partner i alla avseenden – från produkter till finansiering.
Perfekt anpassade processkemikalier.

Resultat som tål att granskas med lupp

Processkemikalierna är vid sidan av maskintekniken och rengöringsprogrammet en avgörande faktor vid rengöring och desinfektion. De har en krävande uppgift: Föroreningar måste avlägsnas effektivt och smittoämnen oskadliggöras, medan rengöringsgodset, t.ex. laboratorieglas av hög kvalitet, ska skonas i så hög grad som möjligt. Miele Professional erbjuder användare i laboratorier specifika, kraftfulla medel för rengöring, neutralisering och eftersköljning. Alla kemikalier är perfekt anpassade till de olika materialen och till diskdesinfektorerna från Miele Professional. Av detta skäl rekommenderas Miele Professional av ledande instrument- och glastillverkare för rengöringen.
Utvecklade för perfekta resultat

Innovationer på högsta nivå

I mer än 60 år har Miele Professional utvecklat system med hög kvalitet för rengöring, desinfektion och sterilisering av medicinska instrument, laboratorieglas och i industriell delrengöring. Under den här tiden har vi utvecklats till en globalt ledande distributör, inte bara genom höga krav på kvalitet. Vi har också vår innovativa styrka att tacka för vårt goda rykte. Även i framtiden kommer ingenjörerna på Miele Professional att lägga ned mycket tid och energi på förbättringar och nyutvecklingar som leder framåt för hela rengöringssektorn inom dentalmedicin, medicin, laboratorier och industri – till nytta för användarna.