Lösningar för Dentalteknik

En stark partner

Typiskt Miele – även vad gäller service

Miele Professional sätter standarden, även när det gäller service. Det är ingen slump att Miles service år efter år får toppnoteringar för utmärkta tjänster.

Mera om ”En stark partner”

Med bästa rekommendationer

Professionell instrumentrengörning

Mieles termodesinfektorer möjliggör en säker och dokumenterad rengörning och desinfektion av tandläkarinstrument. Desinfektorerna arbetar extremt skonsamt för använda material och rekommenderas för rengörning av roterande instrument i Miele VARIO TD-förfaranden.

Perfekt säkerhet

Segosoft Miele Edition – systematisk dokumentation

Miele Professional erbjuder en egen helhetslösning för dokumentation av prepareringen. Tyngdpunkten ligger på dokumentationsprogramvaran Segosoft Miele Edition. Den är noggrant anpassad till den dagliga användningen på mottagningen eller kliniken och möjliggör spårbar, manipulationssäker och juridiskt erkänd dokumentation av instrumentpreparering. Det är till nytta inte bara för patienterna, utan också för användarna, särskilt genom den certifierade rättssäkerheten. Segosoft Miele Edition gör det möjligt att dokumentera alla viktiga steg i prepareringen, från disk och desinfektion till den avslutande kontrollen. Dessutom kan programvaran dokumentera alla rutintester och underhållsarbeten i elektronisk form. Därmed ger den ett värdefullt bidrag till kvalitetshanteringen vid sterilgodsförsörjning och ger viktiga data för kontroll.

Mera om ”Perfekt säkerhet”