Diskdesinfektorer

Prestanda, effektivitet och säkerhet: Lämpliga diskdesinfektorer för rengöring av alla typer av instrument och för olika uppställningssituationer.

Mer om diskdesinfektorer

360PRO för din tandläkarmottagning 

Komplett utrustning

Det dagliga arbetet i en tandläkarmottagning ställer många krav på renlighet och hygien. Allt från rengöring av instrument och arbetskläder till dokumentation och protokollföring: Mieles 360PRO omfattar en komplett paketlösning. Hela det innovativa systemet har utvecklats utifrån många års erfarenhet och i samarbete med experter. Med sitt stora produktutbud, bruksanpassade komponenter och behovsanpassade processkemikalier och dokumentation täcker Miele Professional kraven från mottagningens personal och patienter.
Kraftfulla processkemikalier

Resultat som tål att granskas med lupp

Förutom maskintekniken och diskprogrammen omfattar systemet även processkemikalierna som en viktig faktor för rengöring och desinfektion. De har en krävande uppgift: Att effektivt ta bort smuts och inaktiverabakterier medan disken, till exempel värdefulla roterande instrument, ska hanteras så varsamt som möjligt. Miele Professional erbjuder sina användare på tandläkarmottagningar specifika och kraftfulla diskmedel, neutralisationsmedel och spolglans. Alla kemikalier är optimalt anpassade till de olika materialen och efter maskinen från Miele Professional. Av detta skäl rekommenderas Miele Professional av ledande instrumenttillverkare.