Programmerbar styrning

Större flexibilitet
Tack vare den programmerbara styrningen kan varje användning anpassas enligt dina behov. Man kan skapa och spara individuella program. På så sätt uppfylls de specifika kraven på rengöringen optimalt.
Utrustning beror på modell – bild/bilder är exempel.