Automatisk igenkänning av insatser

Intelligent igenkänning av diskgodset
Den automatiska vagnidentifieringen är perfekt för platser där många instrument och glas ska rengöras. Med hjälp av magnetlisten registrerar rengörings- och desinfektionsenheterna olika vagntyper med dess specifika last och väljer automatiskt det rengöringsprogram som passar.
Utrustning beror på modell – bild/bilder är exempel.