ORTHOVARIO

Pålitlig och skonsam rengöring
Instrument och implantat från ortopedkirurgi är speciellt känsliga för alkaliska och oxiderande metoder. En anledning är färgkodningen, en annan är motorsystemen med komponenter av aluminium. Specialprogrammet ORTHOVARIO tillåter en effektiv och skonsam rengöring och desinfektion av dessa kritiska medicinprodukter.
Utrustning beror på modell – bild/bilder är exempel.