Låg resursförbrukning

Sparsam
Rengörings- och desinfektionsenheter från Miele Professional sammanför effektivitet och ekonomi. Enheterna arbetar tack vare en varvtalsvariabel värmepump och optimerade spolarmarna med en modern och speciellt effektiv spolteknik och tillhandahåller flera olika användningsspecifika program. På detta sätt uppnås enastående rengöringsresultat med låg resursförbrukning.
Utrustning beror på modell – bild/bilder är exempel.