2 integrerade doseringspumpar

Enkel dosering
Standardutrustningen består av en doseringspump för flytande diskmedel och spolglans. Beroende på vilket program som väljs, doseras flytande medel i de motsvarande rengöringsfaserna automatiskt ur de integrerade lagringsbehållarna för kemikalier. Nivån kan enkelt läsas av visuellt på behållarnas framsida när som helst.
Utrustning beror på modell – bild/bilder är exempel.