Uppvärmningspump med variabelt varvtal**

Själva hjärtat för prickfria resultat
Den varvtalsvariabla värmepumpen är hjärtat i rengörings- och desinfektionsenheterna från Miele Professional och är en speciellt utmärkande faktor. I de enskilda programblocken är pumpens varvtal och därmed spoltrycket anpassat till de aktuella kraven – med ett högt tryck kan man ta bort envis smuts, medan ett lägre tryck garanterar att all disk blir blöt.
Patent: EP 1 047 334 B2Patent: EP 1 247 993 B1Utrustning beror på modell – bild/bilder är exempel.