En stilla sjö med en skog i bakgrunden

Hållbarhet är en del av vårt DNA

Ända sedan företaget grundades har hållbarhet varit en viktig del av Mieles produktfilosofi. Följ med på vår väg mot en mer hållbar framtid.
Historiskt foto på en kvinna i en tvätteri

Miele grundas år 1899 som ett företag som tillverkade mjölkcentrifugar. Under åren efter 1900 utvecklade vi den första tvättmaskinen med en pendelfunktion, som underlättade driften avsevärt. 1910 följde den första tvättmaskinen med egen elmotor – ett arv som utgör grunden till de Miele-produkter som tillverkas idag. Även om mycket har förändrats sedan dess – såväl vad gäller tekniken, storleken på vårt företag och vår planet – förblir en sak alltid densamma: vårt motto Immer Besser. Som familjeföretag strävar vi alltid efter att tillverka produkter som är hållbara över en lång tid – och vi vill bidra med en hållbar framtid för alla med hjälp av vår ansvarsfulla företagslinje.

Vår tillverkning av högkvalitativa tvättmaskiner började redan år 1916. Vi litade redan då på våra produkters kvalitet och hållbarhet så mycket att vi vid önskemål gav kunderna en 10 års garanti. År 1925 utvecklade vi en tvättmaskin med stor kapacitet för hustvättanläggningar i hotell, restauranger och sjukhus, en maskin som senare utgjorde grunden till våra legendariska Little Giants år 1977.

En ö sedd uppifrån med vatten, strand och träd.

Vår innovationsresa och strävan efter lösningar som alltid är Immer Besser fortsätter under århundrandet och är beviset på våra produkters hållbarhet. Miele etablerar sig som pålitligt varumärke för den professionella sektorn, för vilken hållbarhet spelar en central roll. Våra första miljömål sätts formellt på pränt år 1990. Efter det har vi kontinuerligt publicerat rapporter om våra framsteg och offentliggör vår hållbarhetsrapport vartannat år.

År 2004 går Miele med i FN:s Global Compact-nätverk. Klimatförändringarna ökar globalt och ställs alltmer i fokus och detta nätverk som bildades vid milenniumskiftet är det internationellt största och viktigaste initiativet för hållbar och ansvarsfull företagsverksamhet. Medlemsskapet innebär också att vårt arbete för hållbarhet får mer fokus.

Vårt arbete för en mer hållbar framtid och för vårt motto Immer Besser har redan gett oss hållbarhetsutmärkelser. Vårt fokus på våra produkters hållbarhet visar sig särskilt i våra produkter för professionellt bruk och är genomgående för kraven på vår produktkvalitet sedan företagets början. Våra produkters pålitliga kvalitet kontrolleras med omfattande tester för att säkerställa att produkterna har en lång livslängd. Till exempel så testas våra diskmaskiner för färskvatten för en livslängd på 28000 programcykler. Genom att vi alltid lägger stor fokus på lång hållbarhet hjälper vi också våra kunder att uppnå sina hållbarhetsmål – nu eller i framtiden.

En kvinna står framför ett växthus med en surfplatta

Tack vare många innovationer har våra produkter under åren utmärkt sig med en betydligt större effektivitet i jämförelse med vanlig teknik. Våra värmepumpstumlare kräver exempelvis 60 % mindre energi än vanliga system. Ytterligare innovationer och utvecklingar har också lett till viktiga samarbeten: I vårt exklusiva samarbete med McDonald‘s hjälper vi dem med innovativa tvätterilösningar i deras verksamhet, för att möta de dagliga utmaningarna med hållbara lösningar. Vi hjälper bland annat McDonald‘s med återvinning av fett. Med hjälp av målinriktade förändringar hos Mieles tvättmaskiner, som tvättar i låga temperaturer, reducerar vi andelen fett som annars hamnar i avloppsvattnet. Det fett som utvinns används sedan till att tillverka biobränsle för ett hållbart kretslopp. Men det är bara en av åtgärderna: McDonald‘s kan även dra fördel av en lägre vattenförbrukning och en längre hållbarhet med de nya produkterna.

Var står vi alltså år 2023 när det gäller hållbar utveckling och hur vill vi att resan ska fortsätta? Vi har förbundit oss till klimatmål enligt initiativet Science Based Targets Initiative (SBTi). Tack vare minskningen av våra direkta och indirekta CO2-utsläpp är alla Miele-anläggningar numera CO2-neutrala1 – ett mål som vi också vill uppnå för våra produkters hela livscykel. Men vårt engagemang slutar inte där ...

Vi kommer att fortsätta vårt viktiga arbete för att skydda vår planet. Med våra innovationer, vårt löfte och våra direkta åtgärder åtar vi oss att ge nästa generation en mer hållbar framtid.

Tryck här för att ta reda på mer om Mieles historia. Mer information om hållbarhet hittar du i vår senaste hållbarhetsredovisning.

Din kontakt med oss

Har du en fråga eller vill du ha mer information om våra produkter? Kontakta oss. Vi finns alltid här för dig och svarar gärna på dina frågor och önskemål.

  1. 1.
    baserat på tillämpning 1 & 2