En hållbar framtid för vår planet

Miele Professional arbetar för en hållbar framtid på vår planet. Ta reda på mer om vårt hållbarhetslöfte och de mål vi vill uppnå till år 2030.
En surfplatta styrs med en penna. I bakgrunden syns växter

Ända sedan vårt företag grundades år 1899 har hållbarhet varit en del av våra grundläggande värderingar. Miele Professional har som mål att producera hållbart, utveckla produkter med minsta möjliga påverkan på miljön och att reducera avfall. Hållbar utveckling är idag den allra viktigaste frågan för oss alla. Hos Miele Professional har vi därför gett ett antal miljölöften som vi vill att vårt – och ert – företag ska följa. Vi är övertygade om att vår framtid är helt beroende av våra kunder och att vi tillsammans måste ta oss an de utmaningar som vår planet står inför. I samband med vårt engagemang för en bättre och mer hållbar framtid vill vi visa dig hur våra lösningar även kan hjälpa er att uppnå era hållbarhetsmål.

 

Översikt över vårt hållbarhetslöfte:
En mamma och dotter står bredvid en Little Giant-produkt från Miele och tittar på en surfplatta.

Löfte 1: Förverkliga hållbarhet, på alla nivåer

Under varje fas av produktens livscykel letar våra ingenjörer, experter på marknadsföring, medarbetare i produktionen, IT-team och många fler efter möjligheter att förbättra våra processer och förfaranden. Detta är genomgående från utvecklingen till tillverkningen av våra produkter och vidare till förpackning, kontroller, användning och avfallshantering. Därmed utvecklas produkterna i våra nya generationer redan från början under beaktande av hållbarhetsaspekter. Exempel: i bomullsprogrammet med 60 grader med kallvattenanvändning förbrukar våra Little Giants 22 % mindre vatten och 28 % mindre energi jämfört med föregående generation. Våra värmepumpstumlare i sin tur är cirka 60 % sparsammare än jämförbara produkter med en traditionell konstruktion. Våra kunder i laboratorier får ta del av den förbättrade tekniken i våra diskdesinfektorer i modellserien PG 85 med en 40 procent lägre vattenförbrukning.

Vi arbetar ständigt med att integrera hållbarhet i varje enskild beståndsdel av varje enskild fas i vår service och produktens livscykel. På detta sätt hjälper vi även er att uppnå era hållbarhetsmål – oavsett om det handlar om att sänka vatten- och energiförbrukningen eller att få en mer sparsam förbrukning av drivmedel. Dessutom har vi som mål att minska våra CO2-utsläpp under användningsfasen av våra produkter 15 % till år 2030 och hjälper därmed även er att uppnå era utsläppsmål.

En modern touchdisplay på en Miele Professional-diskmaskin visas

Löfte 2: Tillverka produkter som inte lämnar några spår – med målet att dessa ska vara 100 % CO₂-neutrala

Vi har redan tagit stora steg på vägen mot klimatneutralitet. Ända sedan år 2021 använder Miele grön ström på alla sina anläggningar runtom i världen. Utsläpp som inte kan undvikas (tillämpning 1 & 2) balanseras genom investeringar i globala klimatskyddsprojekt, så att alla våra anläggningar numera är klimatneutrala. Dessutom strävar vi efter att även våra professionella produkter ska bli 100 % CO2-neutrala.

Under utvecklingen av våra produkter lägger vi framför allt fokus på en lång hållbarhet och en effektiv förbrukning. Alla produkter genomgår omfattande tester. Ett exempel är våra tvättmaskiner som genomgår 30000 programtestkörningar. Med högkvalitativa och hållbara lösningar hjälper vi er därmed att få en mer ekonomisk och effektiv användning av era produkter – och därmed också uppnå era hållbarhetsmål.

Vi arbetar nära ihop med våra kunder för att hitta hållbara lösningar för de dagliga utmaningarna. I vårt exklusiva samarbete med McDonald‘s hjälper vi dem med innovativa tvätterilösningar i deras verksamhet. Med hjälp av målinriktade förändringar hos Mieles tvättmaskiner, som tvättar i låga temperaturer, reducerar vi andelen fett som annars hamnar i avloppsvattnet. Det fett som utvinns används sedan till att tillverka biobränsle för ett hållbart kretslopp.

En man tittar genom hålet på en komponent.

Löfte 3: Vi ger gamla produkter nytt liv för att undvika avfall

Miele Professional står för högkvalitativa, professionella produkter som är pålitliga och hållbara. Ända sedan företaget grundades har detta varit en viktig del av Mieles produktfilosofi. Hållbar utveckling är något som ligger djupt i våra rötter och något som varit en viktig del i vår framgång hittills. Detta visar sig också i våra omfattande fabrikstester: våra disk- och tvättmaskiner genomgår över 10000 testcykler och våra laboratorie-, medicin- och dentallösningar genomgår över 15000 testcykler. Dessa omfattande tester säkerställer att våra produkter arbetar effektivt under en lång tid. Produkterna behöver därmed inte bytas ut så ofta, vilket också minskar avfallet.

Våra produkters livslängd förlängs dessutom med en kvalificerad underhålls- och reparationstjänst. Vi satsar på en optimal ruttplanering och reservdelshantering, vilket minskar transportarbetet. Vi återanvänder delar och material med målet att skapa ett cirkulärt värdekretslopp med nollavfall dit alla material som används i våra produkter återvänder i slutet av sin livscykel. I våra Little Giants kan till exempel minst 95 % av alla delar återanvändas, medan våra 500-ml-PET-flaskor för ProCare Universal 70 ST tillverkas av 100 % återvinningsbara material1. Tack vare vår arbete för att skapa ett cirkulärt värdekretslopp kan även ni bidra till att jobba för nollavfall.

När kunderna ställer allt högre krav kan ni lita på att Miele professional hjälper er att uppnå era mål.

Vår väg mot mer hållbarhet

Vill du veta mer om vårt arbete för att skapa en hållbar framtid? I vår animering visar vi en översikt över vad vi åstadkommit och vilka hållbarhetsmål vi har inför framtiden.

 

Hållbarhet i siffror

I vår infografik får du mer information om vårt företag och vårt miljölöfte samt mer information om våra lösningar för hållbarhet samt intressanta fakta om de omfattande testerna som våra produkter genomgår. Du får också information om våra målgrupper och till exempel om hur många timmar våra stora laboratoriediskmaskiner testas och hur man kan reducera programtider och energiförbrukning med hjälp av den senaste tekniken.

 

Din kontakt med oss

Har du en fråga eller vill du ha mer information om våra produkter? Kontakta oss. Vi finns alltid här för dig och svarar gärna på dina frågor och önskemål.

  1. 1.
    Det är bara spolhuvudet som inte är av återvinningsbart material.
  2. 2.
    Produktbeskrivningarna kan skilja sig beroende på produktkategori och kapacitet.