Nya generationen Miele Benchmark | Professionell tvättutrustning

Perfekt balans

Pulsen stiger. Sinnena skärps. Nu räknas bara nästa steg.

Professionella slackline-utövare använder sin nyfikenhet, teknik och intuition för att utmana sina egna gränser. En strävan efter att övervinna det oprövade och ett uttryck för en absolut tro på de egna färdigheterna. Ett resultat av största möjliga precision. Varje rörelse tas in, varje scenario gås igenom. Material, inställningar, processer: Alla detaljer noggrant avvägda. Den totala hängivelsen utmynnar i - en perfekt balans.

Det handlar om teknik, intuition och precision.

Det finns slackline-utövare som tränar rörelsemönster med stängda ögon. Vi menar att alla kan sätta nya standarder – om tekniken anpassas och processerna är koordinerade. Miele Benchmark kombinerar låga driftskostnader, bästa möjliga tvättresultat och marknadens högsta driftsäkerhet. Det är perfekt balans för oss.

Tekniken finjusteras konstant.
De nya Benchmark-tvättmaskinerna

Kapacitet 9 till 20 kg.

Det är dags att ta nästa steg.
De nya Benchmark-torktumlarna

Kapacitet 10 till 44 kg.

Två utrustningsserier.

Benchmark-maskinerna finns i två utrustningsserier med modeller utvecklade för olika typer av branscher och användare. Den prisvärda PERFORMANCE-serien uppfyller alla standardkrav tack vare ett stort utbud av specialprogram. Toppserien PERFORMANCE PLUS kan ta sig an riktigt stora utmaningar tack vare sina många specialprogram och möjligheten att anpassa dem individuellt.

Intuitiva kontrollpaneler: M Touch Pro, M Touch Pro Plus & M Select

Kontroll skapas genom maximal precision. De nya styrningarna med färgsymboler och text på önskat språk garanterar en säker och smidig användning.

Specialiserade tvätt- och torkprogram

Målet är optimalt koordinerade processer. Exakt anpassade processparametrar säkerställer optimala resultat, även vid användning av specialprogram och vid korta programtider.

Nytt programmeringsverktyg

Intuitiv reaktion på minsta förändring. Du kan se maskin- och programinformation och anpassa maskinen fritt efter individuella behov och önskemål.

Benchmark. Den nya standarden för professionell tvätt.

  • Ny programvara för enklare programmering
  • Optimerade processer för kortare programtider
  • Intuitiv styrning
  • Uppkopplingsbar för digital tvätthantering
  • Robusta komponenter för lång hållbarhet
  • Verksamhetsanpassade specialprogram
  • Minimal vatten- och energiförbrukning

De nya Benchmark-tvättmaskinerna

Benchmark-tvättmaskinerna är konstruerade för 30.000 drifttimmar. Intuitiv styrning och individuella inställningar effektiviserar processerna och ger en maximal användarsäkerhet. Programpaket med korta programtider som är exakt anpassade till både standard- och specialanvändning ger optimala resultat med minimal användning av resurser. I samspelet mellan digitala gränssnitt och beprövad teknik blir Benchmark den perfekta lösningen för stora tvättmängder och många tvättar per dag.

Denna lilla spak kontrollerar enorma krafter

Automatisk låsning av luckan OneFingerTouch

Med det elektromotoriska låssystemet »OneFingerTouch« kan du på ett smidigt sätt öppna och stänga den 415 mm stora lucköppningen med fingertoppen. Den automatiska låsningen av luckan aktiveras eller avaktiveras genom att du trycker lätt på den – och säkerställer på så sätt en enkel och bekväm användning. Tack vare handtagets nya design med Signature-element är hanteringen nu ännu mer intuitiv och helt säker. Systemet låses självklart upp först efter programslut för att garantera största möjliga användarsäkerhet under pågående drift.

Det går att träna upp balanssinnet

Ny 3D-balanssensor

Den nya 3D-balanssensorn skannar trummans rörelsemönster och belastning i 3 dimensioner, utvärderar effektdata beroende på riktning och anpassar automatiskt centrifugeringsvarvtalet. Resultatet: En mycket liten restfuktighet, kortare programtider och energibesparing. Dessutom säkerställer sensorn hela tiden bästa möjliga viktfördelning av tvätten. Detta förlänger hållbarheten för komponenter som utsätts för hög belastning, som lager och fjädrar. Det gör också att maskinen går så tyst som möjligt – framför allt vid full belastning.

Det handlar om mjuka, harmoniska rörelser

Patenterad skontrumma 2.0

Trumvalkarna i den patenterade skontrumman 2.0 gör så att det “regnar” vatten på tvätten, så att textilierna blöts snabbare, jämnare och mer effektivt. På trummans bikakestruktur skapas en fin vattenfilm mellan trummans vägg och textilierna, på vilken tvätten glider mjukt. Resultatet: En grundlig och framför allt skonsam rengöring som säkerställer att även krävande och känsliga textilier behåller sin form.

Det är viktigt att ha bra dämpning

Optimerad dämpning

Dämpningssystemet “fjäder-i-fjäder” är konstruerat för maximal permanent belastning. Fjädrarna fungerar oberoende av varandra och tar effektivt upp kraften, minskar trummans vibrationer och ser till att maskinen är tystgående och håller länge, såväl vid låg som full belastning och maximala centrifugeringsvarvtal.

De nya Benchmark-torktumlarna

Benchmark-torktumlare uppnår torktider på gränsen till vad som är fysiskt möjligt, även efter 20.000 timmars konstant belastning – samtidigt som textilierna hanteras skonsamt.
Förutom nya styrning och intelligenta gränssnitt är det våra patenterade system som AirRecycling Flex och PerfectDry, samt en robust och underhållsfri teknik som säkerställer den exakta torkningen. Dessa bidrar även till otimala programtider, en skonsam textilvård och sparsam energiförbrukning.

Varje andetag ska nyttjas maximalt

AirRecycling Flex

Processluften är fortfarande mycket varm när den har lämnat trumman. AirRecycling Flex använder denna värme för en mer energieffektiv och snabbare torkning, oberoende av driftvillkoren: Med den dynamiska inställningen av cirkulations- och frånluftskanalerna tillför systemet automatiskt en optimal andel av den restvärmen tillbaka till torkprocessen och anpassar denna efter rummets förutsättningar. Resultatet: En snabbare uppvärmningsfas vid kallstart, en reducerad kopplingsfrekvens vid varmstart, en längre livslängd för komponenterna – och självklart jämna, exakta torkresultat med mindre kostnader och kortare programtider.

Samarbete mellan sensorer och kinetik

Torksystem PerfectDry

Exakt torkning med kalksensor: PerfectDry-systemet mäter konstant tvättens restfuktighet och tvättvattnets ledningsförmåga och anpassar tvättprocessen exakt till aktuell kalkhalt. Den förinställda restfuktigheten och den perfekta torkgraden uppnås exakt och över- eller undertorkning undviks. Detta i sin tur sparar mycket tid och därmed kostnader. Din personal måste inte vänta tills programmet är klart eller starta torktumlaren igen för att tvätten fortfarande är fuktig.

Det är viktigt att fördela energin optimalt

Värmepumpsteknik

Enkel installation och låg energiförbrukning: De nya Benchmark-värmepumpstumlarna arbetar med lägre processlufttemperaturer i ett slutet luftkretslopp utan frånluftsledning. Istället återanvänds den avgivna värmen med hjälp av värmeväxlare. Denna smarta teknik gör att alla textilier kan torkas optimalt – och förbrukar cirka 60 % mindre energi än liknande, eluppvärmda torktumlare. Tillsammans med det nya, miljövänliga kylmediet R134a bidrar torktumlaren ytterligare till att skona miljön.

Utan uppvärmning, ingen effekt

Olika uppvärmningssätt

För olika krav kommer det att finnas olika uppvärmningstyper – specialuppvärmningstyperna gas, ånga, varmvatten kommer snart vara tillgängliga upp till 500 l trumvolym med enfasig anslutning för en enkel installation. På detta sätt säkerställer Miele att alla uppvärmningssätt – beroende på användningsområde el, gas, värmepump, ånga, varmvatten – kan anslutas direkt och utan ombyggnadoch att maskinen omedelbart kan användas.

*Bilden visar uppvärming med ånga

Exakt anpassade branschlösningar

Redo för din specialdisciplin

Vid höga hygienkrav, känsliga textiltyper och kraftig smuts. Med speciella branschlösningar som till exempel “Mopp-Star” för fastighetsrengöring eller “Self-Service” för tvätterier klarar Benchmark alla utmaningar. Ta nästa steg.