Utmärkelser

Designutmärkelser

Vår design står för våra varumärkesvärden innovation, fascination och värderingar. Det gör vårt märke synligt och möjligt att uppleva, ger orientering och förklarar produkten. Många designpriser och -utmärkelser bevisar att Miele lyckas uttrycka vår inställning och våra värderingar genom produkternas design och ge gestalt åt kundernas förväntningar och önskningar.

Läs mer

Mieles utmärkelser

Kontinuerlig vidareutveckling och förbättring är grunden för Mieles företagsverksamhet. Att Miele lyckas med sin strategi bevisas av en mängd priser och utmärkelser, som ofta tilldelas Miele flera år i rad. Grunden för dessa utmärkelser är kontrollerbara värden eller tekniska innovationer.

Läs mer