Återvinningstank

Effektiv användning av resurser
Återvinningstanken kan ta upp vatten från slutsköljningen för att använda det i följande programförlopp. På så sätt förkortar man batchtiden och sparar på resurser.
Utrustning beror på modell – bild/bilder är exempel.