Kombitank

Exclusiv bei Miele
Effektiv användning av resurser
Beroende på behov kan tanken användas som återvinnings- och/eller förvärmningstank. På så sätt optimeras batchtiden och resursanvändningen.
Utrustning beror på modell – bild/bilder är exempel.