Centraldosering

Klar för anslutning
Diskdesinfektorerna är redan vid leverans förberedda för anslutning till en centraldosering. Därför passar de perfekt för användning inom alla områden med en extra hög genomströmning.
Utrustning beror på modell – bild/bilder är exempel.