Preparering av dukar

Klara för användning direkt
Torkdukar kan användas direkt, eftersom de redan i tvättmaskinen prepareras med rengörings- eller ytdesinfektionsmedel. Detta förfarande möjliggör – särskilt vid jämförelse med manuell preparering – en enorm tidsbesparing och ökar både rengöringseffekt och ekonomisk hantering.
Utrustning beror på modell – bild/bilder är exempel.