Intervallcentrifugering

Intelligent centrifugering
Särskilt vid tvätt av textilier som inte släpper igenom vatten finns risk för att det uppstår vattenfickor. Intervallcentrifugeringen är anpassad till sådana textilier och förhindrar oönskade vattenfickor. På så sätt blir det möjligt med optimala tvättresultat varje gång.
Utrustning beror på modell – bild/bilder är exempel.