Registrering av driftdata

Registrering, spara protokoll, analysering
Registreringen av driftdata blir allt viktigare. Maskiner från Miele är förberedda för användning av ett registreringssystem för driftdata. Maskinerna tillhandahåller en omfattande mängd data gällande processen, till exempel för optimering av processdokumentationen, för optimering av förfarandena och för omfattande beräkningar av en ekonomisk användning. Olika tillbehör krävs beroende på modell.
Utrustning beror på modell – bild/bilder är exempel.